O nás
Thermopol

Spoločnosť THERMOPOL® GALANTA sa nachádzana na jednom z popredných miest na tuzemskom trhu v oblasti teplovodného podlahového vykurovania (TPV).

Firma bola zaregistrovaná začiatkom roku 1990 ako súkromná, výlučne projekčná firma. Spočiatku sa zaoberala projektovaním systémov teplovodného podlahového vykurovania (TPV) na základe bohatých teoretických poznatkov a praktických skúseností získaných pri realizácii TPV už od roku 1984.

Idea využitia nízkopotenciálových zdrojov tepla a sálavého vykurovania v Galante siaha až pred rok 1989. Následne po roku 1989 vznikla firma THERMOPOL® GALANTA pravdepodobne prvá špecializovaná firma, zaoberajúca sa problematikou podlahového vykurovania komplexne. Rozhodujúcim zlomom vo vývoji firmy bolo po prvých skúsenostiach s montážami efektívne "ovládli hmotu", čiže začať ju vyrábať a prestať orientovať sa len na dovoz, s čím súvisel aj technologický rozvoj výroby prvých výrobkov a vývoj nových.

Ďalším významným krokom bolo rozhodnutie posilniť spracovanie plastov a vybudovať dielňu s presnou strojárskou výrobou a opravou foriem pre spracovanie plastov. Podnetom k tomuto rozhodnutiu boli narastajúce nároky na množstvo a kvalitu nástrojov pre dopĺňajúci sa sortiment výrobkov.

Smer vývoja naznačila snaha byť vpredu v technológii, ale aj snaha v úspešnom predaji. To znamená byť vždy o krok vpred, byť rýchlejší, kvalitnejší v montáži, efektívnejší pri vývoji a výrobe, poskytnúť čo najkvalitejší servis aj poradenstvo pri užívaní vlastného produktu.