Betonáž Naspäť
Betonáž
Po kompletnom zhotovení podlahového vykurovacieho systému zabezpečujeme dodávku a vyhotovenie poterov. Dodávame cementové alebo anhydritové, príp. liate cementové potery.