Nástrojáreň Naspäť
Nástrojáreň
Technologická spôsobilosť našich pracovníkov je prirodzenou súčasťou pre ďalší rozvoj v strojárskej oblasti.