Projektovanie Naspäť
Projektovanie
Spracovanie projektovej dokumentácie v programe CAD, kompletné vyhotovenie projektov (realizačné alebo na stavebné povolenie).