Zdravotechnika Naspäť
Zdravotechnika
Jedna z najdôležitejších inštalácií vo Vašom objekte. Zabezpečuje prísun pitnej vody a odtok kanalizácie. Aj technológia zhotovenia zdravotechniky patrí medzi naše dodávané montážne práce.